Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

18. nedeľa cez rok – 1. augusta 2021

2.8.2021 – 8.8.2021

2.8. PONDELOK Féria

 

18.00

18.00

 

KUZMICE

SLIVNÍK

17.00 KUZMICE – spoveď

+ Andrej, Alžbeta

+ Helena, Mária, Michal, Pavol

3.8. UTOROK

   Féria

 

17.00

18.00

 

SLIVNÍK

KUZMICE

16.00 SLIVNÍK – spoveď

+ Helena Kotosová

+ Helena (p.Bušová)

4.8. STREDA

   Sv, Ján Mária Vianey

 

17.00

 

KALŠA

16.00 Kalša – spoveď

+ kňaz Dávid Zorvan

6.8. PIATOK

   Premenenie Pána

17.00

18.00

KUZMICE SLIVNÍK

za mŕtvych a živých členov ružen.bratstva

za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca 

8.8. NEDEĽA

  19. nedeľa cez rok

 

7.30

8.30

9.30

KALŠA SLIVNÍK KUZMICE

+ Bartolomej a rodičia

Zdr.B.P. Rudolf, Jozefína(10 výr.manželstva)

+ Pavol, Ján, Anna Danko

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

- www.farnostslivnik.sk- tu nájdete všetky potrebné informácie, prípadne na facebookovej stránke 

Farnost Slivnik.

- Sv. zmierenia pred prvým piatkom budem vysluhovať podľa rozpisu.

- Chorých navštívim v piatok (2.7.) od 8.30 hod. postupne so začiatkom- Slivník, Kuzmice, Kalša.

-púť na Levočskú horu- fatimská sobota- 7.8. 2021- sobota- potvrdiť účasť(lebo 

sú záujemcovia), cena 10€. Odchod Kalša 5.45 hod.(zástavka), Kuzmice 5.55 hod.(od kostola), Slivník 6.00 hod.

Ohlášky: Kuzmice - Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman VARGA, narodený v Trebišove, bývajúci v Kuzmiciach, syn rodičov Maroša a Beáty rod. Mašlejovej a 

Katarína KOVAĽOVÁ, narodená v Trebišove, bývajúca v Malom Ruskove, dcéra 

rodičov Vladislava a Miriam rod. Pavlíkovej, dnes sa ohlasujú druhý krát.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky