Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

30. nedeľa cez rok A – 25. októbra 2020

26.10.2020 – 1.11.2020

26.10. PONDELOK

Féria

 

KUZMICE

 

+ Helena, Matej Podracký

27.10. UTOROK

Féria

 

SLIVNÍK

+ Ignác, Peter (p. Tomová)

28.10. STREDA

Sv. Šimon a Júda, apoštoli

 

KUZMICE

Zdr.B.P. rodina Tomková

29.10. ŠTVRTOK

Féria.

 

KALŠA

+ Rozália, Jozef

30.10. PIATOK

Féria.

 

SLIVNÍK

+ kňazi, ktorí pochádzali a pôsobili v našej farnosti

31.10. SOBOTA

 

KUZMICE

Zdr.B.P. Agnesa Havriľáková

1.11. NEDEĽA

30.nedeľa cez rok A

VŠETKÝCH SVATÝCH

slávnosť

9.00

SLIVNÍK KUZMICE

+ Ján, Júlia

+ Anna, Pavol, Pavol, Mária, Ján (p.Borošová)

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

- Nová webová stránka- www.farnostslivnik.sk- tu nájdete všetky potrebné informácie, 

prípadne na facebookovej stránke Farnost Slivnik.

- v prípade akýchkoľvek otázok a pomoci ma spokojne kontaktujte 

- Kalša- vo štvrtok (29.10.) slávime 25. výročie posviacky chrámu. V modlitbách sa spoločne 

spojme, ďakujme a vyprosujme Božie požehnanie a ochrannú pomocnú ruku našej nebeskej Matky 

Márie.

- z dôvodu prísnych pandemických nariadení sa dušičkové pobožnosti na cintorínoch na všetkých 

svätých rušia.

- Aspoň na diaľku sa však môžeme spojiť v nedeľu (1.11.)  o 12.30 hod. na novom cintoríne  v 

Slivníku. Súkromnou pobožnosťou bez veriacich, ale o to viac s veľkou nádejou budem vyprosovať 

milosti pre duše našich blízkych.

- Aj naďalej sa sv. omše slávia súkromne a v nedeľu ju môžete sledovať on line o 9.00 hod.  na 

našej facebookovej stránke Farnost Slivnik


 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky