Liturgické oznamy - Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Liturgické oznamy

FARSKÉ OZNAMY

18. nedeľa cez rok A –2. augusta 2020

3.8.2020 – 9.8.2020

4.8. UTOROK

 

17.30

18.30

 

KALŠA

SLIVNÍK

16.30 Kalša – spoveď

+ Bartolomej Ferenc (1.výr.)

+ Štefan

5.8. STREDA

 

 

17.30

18.30

 

SLIVNÍK KUZMICE

16.00 Slivník – spoveď

Za farnosť

+ Jozef, Helena Tóth (p. Gizelová)

6.8. ŠTVRTOK

Premenenie Pána

 

17.30

18.30

 

KUZMICE SLIVNÍK

16.00 Kuzmice – spoveď

+ Mária Vašková (p. Dvorová)

za mŕtvych a živých členov ružen. bratstva

7.8. PIATOK

17.30

18.30

KUZMICE SLIVNÍK

za mŕtvych a živých členov ružen. bratstva

za mŕtvych a živých ctiteľov Bož. srdca 

8.8. SOBOTA

15.30

SLIVNÍK

 sobášna

Za novomanželov Hančákovýh

9.8. NEDEĽA

   19.nedeľa cez rok A

7.30

8.30

9.30

KALŠA SLIVNÍK KUZMICE

Zdr.B.P. rodina Vašenková

Zdr.B.P. Helena, Jozef Kandráč

+Veronika, Ján, Anna, Alžbeta, Juraj

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

- Nová webová stránka- www.farnostslivnik.sk- tu nájdete všetky potrebné informácie, 

prípadne na facebookovej stránke Farnost Slivnik.

-dnes- Záväzné stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov – bude katechéza 

pre deti a s rodičmi dohodneme detaily prvého sv. prijímania.

- dnes je prvá nedeľa v mesiaci, po sv. omšiach bude poklona sv.oltárnej a modlitba jedného desiatku sv. ruženca (pre členov ružencového bratstva záväzný), potom 

výmena ružencových tajomstiev a ofera.

- Sv. zmierenia pred prvým piatkom budem vysluhovať podľa rozpisu.

- Chorých navštívim v piatok (7.8.) od 9.00 hod. postupne so začiatkom- Slivník, Kalša, 

Kuzmice.

- Ohlášky: Slivník- Sviatosť manželstva chcú prijať: Maroš HANČÁK, narodený v Spišskej 

Novej Vsi, bývajúci v Košiciach, syn rodičov Jozefa a Margity rod. Kováčovej a Tatiana TELEPJANOVÁ, narodená v Trebišove, bývajúca v Slivníku, dcéra rodičov Vladimíra a 

Bernardíny rod. Sabovej, dnes sa ohlasujú tretí krát.

- Ohlášky: Kalša- Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav HÁZY, bývajúci v 

Košiciach, syn rodičov Miroslava a Kataríny a Mária ŠIMKOVÁ, bývajúca v Kalši, 

dcéra rodičov Jána a Márie, dnes sa ohlasujú tretí krát.

- Ohlášky: Kuzmice- Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav HAVRILČÁK

narodený v Košiciach, bývajúci v Brezine, syn rodičov Miroslava a Gabriely rod. 

Borošovej a Andrea HORVÁTHOVÁ, narodená v Košiciach, bývajúca v Kuzmiciach, 

dcéra rodičov Jozefa a Zlatice rod. Novákovej, dnes sa ohlasujú prvý krát.

 

 

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky